เลือกเมนู

Repair large pump

งานซ่อมสร้างปั๊มเวอร์ติคอล เทอร์บาย ความยาว 12 เมตร 3800 คิว (Repair and build vertical turbine pump

อ่านต่อ »