เลือกเมนู

รายละเอียดการซ่อมมอเตอร์ AC (Detail Repair Motor AC)

  • Home
  • รายละเอียดการซ่อมมอเตอร์ AC (Detail Repair Motor AC)

Overhaul Stator Coil AC ล้างอบเครือบฉนวนใหม่ อบแห้ง อบน้ำยา Vanish อบแห้งเคลือบพ่น Red Vanish เปลี่ยนลูกปืน พันขดลวดใหม่ พร้อมบริการถอดติดตั้งใหม่ตลอด 24 ชั่วโมง

Overhual stator Coil AC, Steam Cleaning New Insulation Coating, Drying, Varnish Baked Solution, Red Varnish Drying, Changing the bearing, New Coil