เลือกเมนู

รายละเอียดการซ่อมมอเตอร์ DC (Detail Repair Motor DC)

  • Home
  • รายละเอียดการซ่อมมอเตอร์ DC (Detail Repair Motor DC)

เครื่องจักรขนาดเล็ก ใหญ่ใช้กำลังสูง สามารถปรับความเร็วรอบได้

รับ Overhual ล้างอบเคลือบ ฉนวนใหม่ เปลี่ยนถ่าย เปลี่ยนลูกปืน สร้างหัวคอมมิวเตเตอร์ กลึงหัวคอมมิวเตเตอร์ บาลานซ์โรเตอร์

Small and big machine speed can be adjusted.

Overhual Services, Steam Cleaninf New Insulation Coating, Changing the Batteries, Changing the Bearing, Making Commutator, Commutator Lathe, Balancs Rotor.