เลือกเมนู

Electrical Services

รับซ่อมมอเตอร์ AC,DC ,TRANFORMER ECT. พันขดลวด (REWINDING) ทำความสะอาด แก้ไข ปรับปรุงภาพ ฉนวน และส่วนต่างๆ (OVERHUAL) ถอดติดตั้งมอเตอร์ (ON SITE) ติดตั้งระบบคอนโทรลและตรวจเช็คแก้ไข (CONTROL) จัดซื้อ และจัดหาอะไหล่เครื่องจักร

(Service Repair Motor AC,DC ,TRANFORMER ECT. REWINDING, Cleaning, Repair and maintenance insulator (OVERHUAL) Dismantle motor (ON SITE) Install and recheck Controller, Spare part supply)