เลือกเมนู

Security Training

อบรมเพิ่มทักษะความปลอดภัยในการทำงานให้ช่างทีมไซด์ทั้งบริษัท จป.หัวหน้างาน โดยวิทยากร อาจารย์ จากจุฬา และ ธรรมศาสตร์

(Safety training skills to work at the company’s team. Lecturer from Chulalongkorn University and Thammasat University.)