เลือกเมนู

Service Dynamic Balance Rotor

มอเตอร์พันขดลวดเสร็จพร้อมขึ้นเครื่อง Dynamic Balance Rotor ต่อไปทำการประกอบทดสอบก่อนส่งไปติดตั้งที่หน้าไซด์งาน

Rewinding Motor / Dynamic Balance Rotor. Inspection to installation on site.