เลือกเมนู

Services Onsite

งาน ซ่อม ถอด-ตรวจเช็คซ่อมมอเตอร์ ทุกชนิด ทุกขนาด โดยทีมงานมืออาชีพ

บริการ ซ่อมตลอด24ชั่วโมง โดยวิศวกร และทีมช่างที่มีประสบการณ์ ซ่อมมอเตอร์ไฟฟ้า AC , DC ถอดและติดตั้ง ALignment เจนเนอเรเตอร์ ปั๊มน้ำ โบเวอร์ เกียร์ ทุกชนิดทุกขนาด บริการถึงที่

Repair and maintenance motor All kinds of sizes. by the professional team.

Services 24 hours by a team of engineers and technicians with experience. Electric Motor Repair of AC, DC and the installation Alignment generator, water pump, Bower transmission services to all sizes.