เลือกเมนู

Services Repair all kinds of water pipes.

งานท่อ /ท่อน้ำดีน้ำเสียทุกชนิด / รับซ่อมปะผุ ทำสีกันสนิม เปลี่ยนท่อเก่าออกใส่ท่อใหม่ สร้างท่อใหม่ตามแบบตามขนาดตัวอย่าง พร้อมทีมช่างบริการถอดและติดตั้ง

(Service for Plumbing, Welding, paint rust, re-install new pipes. By design the new pipeline from drawing customer.)