เลือกเมนู

Skf Bearings Training

อบรมเพิ่มพูนความรู้ การใช้งานลูกปืน งานนี้ลูกปืนชั้นนำระดับโลก SKF ส่งเจ้าหน้าที่มาอบรมให้กับพนักงานถึงที่

เพื่อการทำงานอย่างมืออาชีพและเพิ่มคุณภาพของงานให้มีความเป็นมาตรฐานยิ่งขึ้นไป

( Training to increase knowledge. Ball Bearings This is a world-class bearings company SKF sent staff to train employees.