เลือกเมนู

Training Repair Explosion Proof Motor

จบหลักสูตรการซ่อมมอเตอร์กันระเบิด (Explosion Proof Motor) จากอาจารณ์ผู้ฝึกสอนประเทศอังกฤษ สมาคม AEMT โดย Dr Martin Killeen และ Dr Donald Jackson

ใบCertificate และความรู้ที่ได้จะนำไปพัฒนาฝึกอบรมกับพนักงาน ต่อไป เพื่อการทำงานอย่างมืออาชีพและเพิ่มคุณภาพของงานให้มีความเป็นมาตรฐานยิ่งๆขึ้นไป

ขอขอบคุณลูกค้าที่ไว้วางใจเรา Max Motor

Completion repairing Explosion Proof Motor from an instructor trainer England Association AEMT by Dr.Martin Killeen and Dr.Donald Jackson.
a certificate And the knowledge gained will be used to develop training for the staff to continue to work professionally and enhance the quality of the work to a standard even more.

Thank you for considering our Max Motor.