เลือกเมนู

Training Repair Explosion Proof Motor

จบหลักสูตรการซ่อมมอเตอร์กันระเบิด (Explosion Proof Motor) จากอาจารย์ผู้ฝึกสอนประเทศอังกฤษ สมาคมAEMT โดย Dr Martin Killeen และ Dr Donald Jackson ใบ Certificate และความรู้ที่ได้จะนำไปพัฒนาฝึกอบรมกับพนักงานต่อไป เพื่อการทำงานอย่างมืออาชีพและเพิ่มคุณภาพของงานให้มีความเป็นมาตรฐานยิ่งๆขึ้นไป

ขอขอบคุณลูกค้าที่ไว้วางใจเรา Max Motor

(Finish the course repairing explosion proof motor from association AEMT wish Dr. Martin Killeen and Dr. Donald Jackson a certificate And the knowledge gained will be used to develop training for the staff to continue to work professionally and enhance the quality of the work to a standard even more.)